Om Ebb Medical

 
IMG_4916.JPG

En ansvarsfull aktör med fokus på kvalitet

hospital lines.jpgEbb Medical AB är ett svenskt läkemedelsföretag som etablerades i Karlskrona år 2011.  Ebb Medical innehar sedan 2011 partihandelstillstånd utfärdat av Läkemedelsverket.
Mer om partihandel med läkemedel

Vi förser de svenska apotekskedjorna med parallellimporterade/parallelldistribuerade receptbelagda läkemedel till ett lägre pris än det motsvarande godkända läkemedlet i Sverige, det så kallade direktimporterade läkemedlet. Vi deltar även i Landstingsupphandlingar av läkemedel som används inom sjukvården. Våra produkter distribueras till apotek via Tamro.

Ebb Medical är anslutet till Läkemedelsförsäkringen (LFF). Detta innebär en trygghet för patienten/användaren som kan söka ersättning om de anser sig ha drabbats av en allvarlig eller oväntad läkemedelsskada vid användning av något av våra läkemedel.
Mer om Läkemedelsförsäkringen

 


Parallellimport

medications-money-cure-tablets-50997.jpgParallellimport av läkemedel bygger på fri rörlighet av varor inom EU/EES (det europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Priser på läkemedel varierar mellan de olika länderna inom EU/EES. Parallellimport innebär att ett läkemedel köps in från ett land där prisnivån är lägre för att sedan säljas i ett land där prisnivån är högre.

Ebb Medical köper in originalläkemedel eller generiska läkemedel från godkända partihandlare. Produkterna packas- eller märks om med svensk märkning och förses med en svensk bipacksedel innan de säljs på den svenska marknaden. Ompackningen sker av en godkänd ompackare, som innehar ett tillverkningstillstånd utfärdat av den nationella läkemedelsmyndigheten.

Alla läkemedel som Ebb Medical marknadsför kräver godkännande av svenska Läkemedelsverket eller dess europeiska motsvarighet European Medicines Agency.
Mer om parallellimport