Mer information

IMG_9090_edit.jpg

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är myndigheten som bland annat utfärdar partihandelstillstånd, ansvarar för tillsyn samt beviljar tillstånd till försäljning av parallellimporterade läkemedel. På Läkemedelsverkets hemsida finns mer information om partihandel och parallellimport samt produktinformation, t.ex. bipacksedel och produktresumé. Här kan du som hälso- och sjukvårdspersonal eller konsument även rapportera misstänkta biverkningar.

Läs mer om parallellimport

Läs mer om partihandel med läkemedel

Sök efter läkemedelsfakta och produktinformation


Läkemedels-försäkringen

Ebb Medicals produkter omfattas av Läkemedelsförsäkringen. På Läkemedelsförsäkringens hemsida kan du göra skadeanmälan, ladda hem intyg samt läsa mer om hur försäkringen fungerar.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens hemsida


TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som bland annat beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. TLV ansvarar också för reglerna för utbyte av läkemedel på apotek.

Läs mer om TLV


European
Medicines Agency

EMA är den Europeiska läkemedelsmyndigheten som ansvarar för vetenskaplig utvärdering, tillsyn och säkerhetsövervakning av läkemedel för användning i EU. EMA handlägger ansökningar om parallelldistribution av läkemedel som är godkända i den centrala proceduren. På EMAs hemsida finns produktinformation, t.ex. bipacksedel och produktresumé.

Mer om European Medicines Agency

Sök efter produktinformation